Projekt: „Záložka do knihy spojuje školy 2022“

Během měsíce října se naše škola zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, do kterého nás přizvaly ZŠ a MŠ Tušická Nová Ves ze Slovenska.

Ve všech třídách naší školy začaly na základě přečteného textu vznikat záložky do knihy. První stupeň se zaměřil zejména na pohádky, vyšší stupeň už měl předlohy náročnější. Totéž můžeme říct o použitých technikách. Objevily se záložky vyráběné z papíru, záložky vybarvené pastelkami, malované pastelkami, vodovými barvami, technikou zapouštění barvy, skládané záložky apod.

Záložky vyrobené našimi žáky jsme poslali na Slovensko. Součástí balíčku byly základní informace

o městě Most. Oslovili jsme Informační turistické centrum magistrátu města Mostu a získali informační brožury o městě. Žákům školy jsme poslali sladkou odměnu a paním učitelkám naše výrobky, které budou součástí Vánočních trhů v Mostě. Kolegyně ze Slovenska se rozhodly,  že naše výrobky se stanou součástí ozdob jejich vánočního stromku jejich školy.

Záložky jsme rozdělili mezi jednotlivé třídy, žáci vyšších ročníků si mohli vyzkoušet, zda rozumí slovenštině. S pomocí paní učitelek si přečetli vzkazy od slovenských kamarádů. Záložky a drobné dárky  udělaly dětem velikou radost, potěšilo je i kladné hodnocení jejich záložek na slovenské straně.

Na výrobu záložek navazuje ve škole soutěž školní knihovny v měsíci listopadu, kdy se u jednotlivých žáků bude hodnotit pravidelné zapisování vlastní četby v informačních knížkách. Bylo by fajn, kdyby se darované záložky staly i motivací  pro žáky k pravidelné četbě.

Účastí v projektu jsme získali nové přátele na Slovensku. Věříme, že tento projekt nebude jedinou spoluprací mezi našimi školami, vzájemně jsme se ujistili, že už teď se těšíme na další sdílené projekty.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.