Informace pro zákonné zástupce

Testování covid-19

Ve středu 1. 9. 2021 proběhne v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR při příchodu do školy screeningové testování žáků antigenními testy (viz www stránky školy – provoz školy vzhledem ke covid – 19).
Další testování žáků proběhne dne 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.Testování nepodstupují žáci, kteří plní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), které doloží písemně dne 1. 9. 2021, případně žák, který písemně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vzdálenost umístění školních lavic minimálně 1,5 m od ostatních žáků).


Od 2. září 2021 bude výuka probíhat do 11,15 hod. (rozdávání učebnic, sešitů, organizační záležitosti). Od pondělí 6. září 2021 bude probíhat výuka dle rozvrhu v plném rozsahu. Obědy pro žáky jsou ve školní jídelně zajištěny dle původních zvyklostí – dle rozvrhu hodin. Školní družina a školní klub zahajuje činnost od 2. 9. 2021.


Děkuji

Ukončení testování covid-19

Ve středu 1. 9. 2021 proběhne v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR při příchodu do školy screeningové testování žáků antigenními testy (viz www stránky školy – provoz školy vzhledem ke covid – 19).
Další testování žáků proběhne dne 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.Testování nepodstupují žáci, kteří plní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), které doloží písemně dne 1. 9. 2021, případně žák, který písemně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vzdálenost umístění školních lavic minimálně 1,5 m od ostatních žáků).


Od 2. září 2021 bude výuka probíhat do 11,15 hod. (rozdávání učebnic, sešitů, organizační záležitosti). Od pondělí 6. září 2021 bude probíhat výuka dle rozvrhu v plném rozsahu. Obědy pro žáky jsou ve školní jídelně zajištěny dle původních zvyklostí – dle rozvrhu hodin. Školní družina a školní klub zahajuje činnost od 2. 9. 2021.


Děkuji