HRAJEME SI S DÝNĚMI aneb Školní soutěž „O nejhezčí třídní dýni“

Datum konání: 16. – 20. 10. 2023

Zúčastnění: celá škola + ŠK a ŠD

V týdnu od 16. do 20. 10. 2023 probíhala na naší škole soutěž spojená s výstavou, pod názvem  „Soutěž o nejhezčí třídní dýni“. Žáci jednotlivých tříd ve spolupráci s třídní učitelkou a asistentkou pedagoga vymysleli a vytvořili nejkrásnější dýni přesně podle svých představ. Soutěže se zúčastnily všechny třídy, pozadu nezůstala ani školní družina a školní klub.

Jednotlivé dýně byly vystaveny u vstupu do budovy školy.  Zdobily  halu školy, ale také strašily příchozí hosty a rodiče ☺. Nebylo vůbec snadné vybrat  nejhezčí dýni, protože konkurence byla opravdu velká.

Vyhodnocení soutěže probíhalo podle daných pravidel. Každý pracovník školy měl
3 hlasy, kterými ohodnotil vybranou dýni. Každá třída měla 1 hlas, kterým ocenila zvolenou dýni.

Vítězi akce se staly třídy: 2. A, 3. A (shodný počet bodů) a 4. A

Protože byly všechny dýně opravdu nádherné, malou dobrotu v podobě lízátek či bonbonů dostali všichni zúčastnění.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny školním rozhlasem – děkuji paní učitelce Mirce Puntové za milá slova.

Tímto bych  chtěla poděkovat také všem žákům za účast, pí učitelkám a pí asistentkám za pomoc a podporu. Velké díky patří také paní školnici, pí uklízečkám za pomoc s organizací a instalací výstavy.

V Mostě dne 23. října 2023

Vypracovala:  Mgr. Lenka Umlaufová