EXKURZE – SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ V JIRKOVĚ

Termín: 11. října 2022

Zúčastnění: Ing. Pavlína Větrovcová, Mgr. Michaela Seidlová, Vladimíra Vlčková

V úterý 11. října jsme s žáky devátých ročníků navštívili Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní v Jirkově. Měli jsme možnost prohlédnout si vnitřní prostory školy, areál školy, dílny, odborné učebny a také nahlédnout do výuky.

Žáci si mohli vyzkoušet autotrenažér pod vedením pana učitele, popovídat si se studenty v odborných učebnách, co vše teoretická i praktická část výuky vyžaduje. Měli také možnost porozhlédnout se v dílnách a zjistit, s čím vším studenti pracují a jaké výhody přináší studium na této škole. Navštívili jsme i školní moštárnu, jejíž provoz zajišťují sami žáci v rámci odborného výcviku.

Děkujeme Mgr. Němečkové, která nám školu ochotně představila a zodpověděla všechny naše otázky.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.