ZAHRADA PLNÁ KVĚTIN

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě se zapojila mezi 40 škol z většiny států Evropské unie. Školy zpracovávaly krátkodobý eTwinnigový  projekt „Garden full of spring flowers.“  Dorozumívacím jazykem mezi školami byl anglický jazyk. Cílem projektu bylo získávání  informací  nejen o místních jarních květinách, ale také o škole a zemi, ze které jarní květina pochází. Úkol byl jednoduchý, vyrobit nebo nakreslit jarní květinu, která bude zaslána do zapojené evropské školy. Koncem března žáci začali s výrobou květin. Vyrobili celkem 40 jarních květin a ty byly následně rozeslány do všech zapojených škol.  Každá škola si připravila svou zahrádku, ve které postupně vykvétaly jarní květiny žáků zahraničních škol.  Doručená květina byla upevněna ke stonku a jarní zahrádka se vesele rozrůstala.  Naší zahrádku v současné době zdobí již 34 krásných, barevných evropských květin. Do velmi efektivního a jednoduchého projektu se žáci zapojili s nadšením. Mohli si tak procvičit vědomosti nejen z anglického jazyka a zeměpisu, ale také poznat, jak se vzdělávají jejich kamarádi v ostatních evropských zemích.

Co je eTwinning?

Jde o projekt mezinárodní spolupráce, který může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků, studentů i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95545

Mgr. Zdenka Kratochvílová                                                               V Mostě dne 15. 5. 2013