Výlet na „Noc kostelů“ do muzea a románské krypty v Teplicích

Termín konání: 10. 6. 2022

Zúčastnění: Zážitkový kroužek a klub Tygřík, pedagogický dozor – Mgr. Jana Tykalová, Anežka Marečková a Alena Balogová

V pátek odpoledne jsme vlakem odjeli do Teplic. Od nádraží jsme za slunného počasí došli krásně upraveným a  rozkvetlým městem k muzeu – zámku, v jehož areálu se nachází románská krypta. Paní průvodkyně nás přišla přivítat v kostýmu jeptišky.  Provedla nás areálem zámku ke kryptě. Při procházce areálem nám sdělila spoustu informací  o historii zámku a archeologickém výzkumu. Poté jsme sestoupili do románské krypty. Krypta byla kdysi součástí románské baziliky v klášteře.  Šlo o zvláštní, zajímavé místo, tak jsme jej na sebe nechali působit. Asi by se to dalo shrnout jako genius loci ve dne i v noci. Naše noc kostelů měla velmi romantickou atmosféru. Další výklad v kryptě pokračoval až po té, co jsme si ji prohlédli.

Závěr prohlídky probíhal na výstavě o královně Juditě. Judita Durynská byla druhou manželkou Vladislava II. a od roku 1158 druhou českou královnou. Byla také matkou Přemysla Otakara I. Je známá svým zakladatelským úsilím – Juditin most v Praze nebo právě klášter v Teplicích, kde pravděpodobně strávila poslední dva roky svého života. Její ostatky zde byly nalezeny v 50. letech minulého století při archeologickém výzkumu. Antropologické expertizy ukázaly, že Judita měřila kolem 160 centimetrů, měla krevní skupinu B a zemřela na tehdejší dobu ve vysokém věku 75 –  80 let ve skvělém zdravotním stavu, o čemž svědčí i to, že měla všechny zuby bez jediného kazu. Juditina lebka je uložena v depozitáři Národního muzea. My jsme viděli její kopii. Paní průvodkyně se ptala, co je na této lebce zvláštní. Dospělým účastníkům prohlídky došlo, že jsou to právě všechny zuby. Kromě lebky jsme zde spatřili i podobu královny Judity. Podobu zrekonstruoval brazilský 3D designér Cícero André da Costa Moraes na základě lebečních kostí v roce  2017.

Po skončení prohlídky jsme si ještě prohlédli blízký pravoslavný kostel Povýšení sv. Kříže. Zde jsme poznávali světce na ikonách vedle hlavního oltáře. Spokojení a znavení jsme se večer vrátili vlakem domů.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.