Výlet na muzikál

Termín konání: 11. 2. 2023

Zúčastnění: 19 žáků, pedagogický dozor – Mgr. Jana Tykalová, Iveta Rosenkrancová, Eliška Bradová

V sobotu 11. 2. odpoledne se konal výlet na muzikál Kocour v botách. 18 žáků naší školy, převážně dětí z 1. stupně, se pod pedagogickým dozorem přemístilo tramvají z Mostu do Litvínova. Protože vál velmi silný vítr, navštívily děti místo procházky cukrárnu na náměstí, kde se u čaje ohřály. Poté děti přešly  do nedalekého Docela Velkého divadla, kde se podívaly a poslechly si původní pohádkový muzikál Kocour v botách. Pouze název muzikálu byl stejný jako pohádka. Šlo o docela strašidelný příběh o napravení rozmazleného kocoura.

Akce se zúčastnili stálí členové ZÁŽITKOVÉHO KROUŽKU, děti z klubu Tygřík a děti, jejichž handicap jim neumožňuje být na různých jiných akcích, které naše škola pořádá. Návštěva divadla byla zamýšlena jako akce hlavně pro  mladší  děti, které se jistě stanou stabilními účastníky akcí ZÁŽITKOVÉHO KROUŽKU.

Ohlas na návštěvu divadla byl, podle slov učitelek z prvního stupně, velmi pozitivní. Děti o muzikálu vyprávěly paním učitelkám a celou akci chválily. Podívejte se na následující foto.