Keramický kurz – učitelé

Termín konání:   říjen – listopad 2022

Zúčastnění:  Mgr. Renata Lehmanová, Mgr. Michaela Seidlová, Jitka Karpíšková DiS., Vladimíra Vlčková a Daniela Zikánová

     Na podzim roku 2023 se pět pedagogů naší školy zúčastnilo dvacetihodinového keramického kurzu ve Vysoké u Mělníka. Kurz proběhl v pěti blocích, pod vedením Mgr. Dany Nikodémové. Keramická dílna ve Vysoké je součástí Domu řemesel Arkádis. Je to zrekonstruovaný statek, kde se kromě keramické dílny nachází i výrobna pralinek a zákusků, vinný sklípek, velký sál vhodný pro konání výstav a koncertů a obchůdek s regionálními výrobky s překrásným venkovním posezením.

     Pod vedením Dany Nikodémové jsme si vyzkoušely různé techniky práce s keramickou hlínou, glazování, engobování i práci s oxidy. Získaly jsme zde cenné zkušenosti i náměty na další práci. Vznikla zde kartotéka nápadů pro práci s našimi žáky. Po celou dobu panovala v dílně výborná nálada, a všechny jsme si kurz velice užily. Touto cestou děkujeme vedení naší školy za zprostředkování keramického kurzu.

Popsaný kurz je zdokumentován v následující fotogalerii.