Návštěva knihovny

Termín konání:  31. 3. 2023

Zúčastnění: žáci a vychovatelky školního klubu

 

V pátek 31. března se žáci, navštěvující školní klub, zúčastnili exkurze do Městské knihovny v Mostě. Akce byla naplánovaná jako vyvrcholení měsíčního projektu „Březen – Měsíc knihy“ ve kterém se žáci postupně seznámili s historií, výrobou a raritami spojenými s knihou.

 

V knihovně jsme se seznámili s návštěvním a výpůjčním řádem a následně si žáci vyzkoušeli samostatně vyhledat vybrané knihy, ze kterých pak přečetli krátkou ukázku. Našim „malým čtenářům“ se interaktivní odpoledne v knihovně moc líbilo a snad se nám podařilo zažehnout aspoň malou jiskru zájmu knihy a četbu jako takovou.   

 

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.