Učíme se třídit odpad

Termín konání: 9. 11. 2023

Zúčastnění: 7. ročníky

Ve čtvrtek dne 9. 11. 2023 dorazil do naší školy pan Daniel, lektor firmy EKO-KOM, který vede besedy o třídění odpadu – Tonda, obal na cestách

Program je určený pro základní školy, kde se žáci během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpad a dozvědí se o jeho dalším využití. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace třídění odpadů.

Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 2 mil. dětí. Pro školy je tato akce zcela zdarma.

Pan Daniel uvedl děti hravou formou do problematiky třídění odpadů, seznámil je se 4mi spalovnami, které jsou v ČR, vysvětlil výhodu spaloven oproti skládkám, apeloval na nutnost stavby spaloven dalších. Beseda byla plná názorných ukázek, motivačních videí, děti si vyzkoušely třídění jednotlivých materiálů.

Pan Daniel dětem vysvětlil postup výroby fleecové mikiny z PET lahví – jednotlivé fáze výroby dětem ukazoval, byla možnost si jednotlivé materiály osahat.

Beseda byla poučná, zábavná a dětem se líbila. Na konci dostal každý malý dárek. 

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

Doporučené www stránky:

www.tonda-obal.cz

www.jaktridit.cz

www.samosebou.cz

Fotogalerie viz níže