TÝDEN INKLUZE

V týdnu od 4.11. do 8.11.2013 se naše škola zapojila do projektu vyhlášeného OS RYTMUS.

Naše škola oslovila další tři základní školy v Mostě. Jednalo se o účast žáků sedmých a pátých tříd, kdy v prvních dvou dnech se k nám přišli učit žáci 8. ZŠ a 3. ZŠ. Kolektivy našich žáků a hostů se promíchaly, tzn. že v sedmých i v pátých třídách žáci pracovali společně. V páté třídě řešili úkoly z českého jazyka, matematiky a výtvarné výchovy a v sedmé třídě ze zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. V závěru dopoledne žáci hráli pexeso a soutěžili, kdo bude úspěšnější.

V následující dny se šli naši žáci učit na výše uvedené školy a na 18.ZŠ. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak žáci nemají problém se vzájemnou komunikací, přestože se mnozí nikdy neviděli, velmi rychle se skamarádili a neměli problém spolupracovat. Potěšující bylo zjištění, že žáci přes všechny problémy a diagnózu speciálních vzdělávacích potřeb byli přinejmenším stejně úspěšné jako žáci běžných škol a v mnoha případech i úspěšnější. Stejné to bylo i při hře PEXESO.

Naopak bylo smutné vysledovat, že paní učitelky z běžných základních škol předpokládají, že jsme škola speciální, tzn. „zvláštní“ a myslely si, že se učíme podle odlišných osnov. Celý týden měl velký smysl pro všechny zúčastněné strany. Učitelky z naší školy „dobily své baterky“ při zjištění, jak velký efekt má jejich těžká práce. Důležité bylo, že se naši žáci opět cítili na běžné základní škole velmi dobře a úspěšně i když na nich během minulé školní docházky zažívali nejistotu a strádání. Děti i dospělí naši i cizí se velmi mnoho vzájemně o sobě dozvěděli, což je velmi dobrý předpoklad k dobré spolupráci a rozvoji péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a budování dovedností v inkluzivním školství.Před Týdnem inkluze a během něj vznikl při hodinách výtvarné výchovy v naší škole plakát, který je to koláží, a vystihuje myšlenku tohoto týdne se sloganem KAŽDÝ STROM MÁ SVÉ SLUNCE A KAŽDÉ DÍTĚ MÁ SVŮJ ÚSPĚCH.PhDr. Hana Ajmová
ředitelka školy