TÝDEN MÍČOVÝCH HER

Termín konání: 13. 6. – 17. 6. 2022

Zúčastnění: Marta Skoková, Alena Svobodová

Týdenní hraní s míči. Děti se seznámily s pravidly her, připomněly si bezpečnost při hrách a kamarádské chování. V průběhu týdne se děti stihly seznámit s různými technikami házení, chytání, přehazování a kopání. Vyzkoušely si také dribling, hod míčem na koš. Na řadu přišly i různé míčové hry, jako je třeba hra Na jelena, vyvolávaná, školka o zeď, míčová štafeta a spoustu dalšího. Velká pochvala patřila Všem.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.