MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Termín: 5. prosince 2022

Zúčastnění: Mgr. Michaela Seidlová, Vladimíra Vlčková, Iveta Rosenkrancová a žáci 9. A, 9.B

Na pondělí 5. prosince si žáci devátých ročníků připravili pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku. Děti již od rána vyhlížely Mikuláše, čerty a anděly. Dočkaly se. Mikuláš společně se svou družinou tradičně navštívil všechny třídy. Z pekelné knihy hříchů čerti věděli o všech hříšnících, ti se mohli z pekla vykoupit zarecitováním básničky nebo zazpíváním písničky. Všechny  hříšné duše se opravdu snažily, aby nepropadly peklu a slibovaly polepšení. Andílci děti odměňovali pochvalou a rozdávali sladké odměny. Nakonec navštívila celá družina v čele s Mikulášem i paní ředitelku, která je velmi pochválila za krásné kostýmy. Mikulášská nadílka v podání žáků devátých ročníků byla velmi vydařená. Zpestřili svým mladším spolužákům dopolední vyučování a ti si z něj odnesli nezapomenutelný zážitek a sladkou odměnu.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.