DEN  DĚTÍ

Termín konání : 3.6. 2024

Zúčastnění : vychovatelky ŠD a ŠK

Na začátku června ŠD a ŠK oslavila Den dětí různými hrami a soutěžemi. Akce proběhla v tělocvičně školy, neboť nám počasí nepřálo. Děti soutěžily a závodily ze všech sil. Za svůj boj byli všichni odměněni sladkostí. Děti si své odpoledne moc užily.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.