ŠKOLNÍ KNIHOVNA – POHÁDKOVÉ LUŠTĚNÍ

Termín konání : 10. 11. 2022


Zúčastnění : vychovatelky Marta Skoková, Alena Svobodová


Pohádkové čtení, v jehož průběhu děti plnily úkoly z kouzelného světa, dopisovaly písmenka
a vyšla jim tajenka. Četli jsme a luštili zároveň. V závěru jsme si vyprávěly pohádku o Červené
Karkulce. Děti si pak mohly vyrobit papírového vlka nebo Červenou Karkulku. Odpoledne
bylo pro děti školní družiny opravdu pohádkové.


Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.