PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2022

Datum konání: 13. 10. 2022

Místo konání: Městská knihovna v Mostě

Zúčastnění: Mgr. Miroslava Puntová, Anežka Marečková, žáci 2. A

Dne 13. 10. 2022 se žáci druhé třídy zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře v Městské knihovně v Mostě. Nadšení v jejich očích bylo vidět už při příchodu do knihovny. Ve vestibulu budovy je zaujala voliéra s cizokrajnými ptáky. Po krátkém pozorování těchto barevných okřídlenců si děti vyzvedla paní knihovnice, která byla oblečena v kostýmu dvorní dámy. A akce mohla začít. Dvorní dáma děti v knihovně přivítala a vysvětlila jim, proč právě dnes do knihovny přišly a co je tam čeká. Po této úvodní řeči jsme se společně vypravili do prvního patra budovy, kde se děti dozvěděly, jaké služby knihovna poskytuje. Poté jsme byli zavedeni do prosklené místnosti, kde se děti posadily na připravené polštářky a společně si přečetly úryvek z knihy O Krtečkovi. Velice nás potěšilo, když nám paní z knihovny oznámila, že děti, v porovnání s ostatními školami, čtou velice pěkně. Po společném čtení dostaly děti prostor k tomu, aby se po místnosti prošly a prohlédly si vystavené knížky. To vše byl ale jen začátek. To nejlepší teprve následovalo. Po chvíli strávené mezi knihami jsme se přesunuli do místnosti, kde byly připravené kulisy královského sálu. Děti se posadily na stoličky a ještě než došlo k samotnému pasování na čtenáře, musely uhodnout tři hádanky. Protože se dětem i v tomto úkolu dařilo, nic nebránilo tomu, aby zazněla královská fanfára a do místnosti vešel princ v krásném kostýmu. Princ se s dětmi pozdravil a krátce si s nimi popovídal. Jak jinak než o knížkách. Děti pak dostaly za úkol s pomocí dvorní dámy složit slib čtenáře. V něm přísahaly, že budou hodně číst, aby se staly moudrými, a ke knihám se budou chovat hezky, aby je neponičily. Poté všichni poklekli a princ každého z nich dotekem meče pasoval na čtenáře. Slavnostní akce byla ukončena společnou fotografií. Děti odcházely z knihovny nadšené. Podle jejich rozjasněných tváří bylo jasné, že si odnášejí zážitek, na který budou rády vzpomínat. Z knihovny jsme neodešli s prázdnou. Jako dárek jsme dostali krásné knihy, časopisy, záložky a sladkosti. Rádi se dalších podobných akcí zúčastníme. ☺ 

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii: