Návštěva dílny Woodmaid v Mostě

Termín konání: 13. března 2024

Zúčastnění: Mgr. Miroslava Puntová, Tereza Engeová, žáci třídy 3. A

Dne 13. března jsme již potřetí navštívili dílnu Woodmaid u mosteckého kostela. Žáci třídy      3.A si tentokrát vyrobili dřevěný truhlík na osení ve tvaru zajíčka. Jako při minulých návštěvách dílny se děti chopily nářadí s chutí a nadšením. Po nutném proškolení o bezpečnosti při práci s kladívky a brusným papírem, vysvětlila paní lektorka žákům postup výroby. Pak už bylo slyšet jen bouchání kladívky a zvuk smirkování. Žáci prokázali své výborné motorické schopnosti a dostatek fantazie. Po řemeslné části, kdy byla výroba truhlíku dokončena, měli žáci za úkol svůj výrobek výtvarně zkrášlit. Nápady žáků neznaly hranic. Při práci jsme tak spojili příjemné s užitečným. Děti práce bavila a zároveň si při ní zdokonalily manuální a motorické schopnosti. Nadšení dětí bylo tak velké, že jsme se domluvili na další návštěvě, kterou v dílně Woodmaid uskutečníme na podzim příští školní rok. Žáci si z dílny hrdě odnášeli své krásné výrobky a těšili se, že dílnu Woodmaid opět navštíví.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.