ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

Poděkování patří paní ředitelce Základní školy profesora Zdeňka Matějčka v Mostě

PhDr. Haně Ajmové,

která je zakladatelkou školy a dlouholetou propagátorkou integrace a inkluze žáků se speciálními

 vzdělávacími  potřebami v Ústeckém kraji. Škola je zaměřena nejen na vzdělávání žáků, ale je i poradním a

metodickým centrem pro odbornou i laickou veřejnost.

 

 

 

zsdysmost © 2013