ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Vzdělávací proces

Informace o procesu vzdělávání

Ve škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
Škola jako rodina III, č.j. 166/2016

třídy se naplňují většinou do 12 žáků

z cizích jazyků je zvolena výuka anglického a německého jazyka

škola je oboustranně přístupná, tzn. do školy lze nastoupit ve vyšším ročníku, stejně tak se navrátit zpět do kmenové školy, např. po dvou až třech letech docházky k nám


Přijímaní žáků do naší školy

do školy jsou přijati žáci na základě diagnostikování některé z poruch učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie), či specifických poruch chování a následným doporučením školským poradenským pracovištěm (PPP, SPC)

při obtížích ve výuce žáka v běžné škole může vyučující učitelka nebo rodič žádat vyšetření v PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) a u dalších odborníků - klinický psycholog (na doporučení pediatra), v DPA (Dětská psychiatrická ambulance) - přijetí do školy musí doporučit PPP či SPCzsdysmost © 2011 | Privacy policy