ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Hlavní úkoly školního roku 2015/2016

• Vzdělávat podle upraveného ŠVP ZV „Škola jako rodina“
• Intenzivně spolupracovat s rodiči a poradenskými zařízeními
• Získávání kompetencí a plnění průřezových témat
• Vytváření a ověřování DUMů
• Zprostředkovávat systém životních hodnot
• Reagovat na aktuální události ve společnosti
• Učit žáky reagovat na krizové situace v životě
• Zajistit pro děti ve škole pocit bezpečí a jistoty
• Vnímat každé dítě jako osobnost
• Podle potřeby vytvářet individuální vzdělávací programy
• Spojovat poznatky s běžným každodenním životem, využívat zájmy žáků
• Rozvíjet schopnosti nikoli požadování množství vědomostí
• Vést dítě k systematičnosti a zodpovědnosti
• Vytvářet takové prostředí, které by podněcovalo žáka k aktivitě a povzbuzovalo jej
• Uplatňovat důslednost a kontrolu
• Uplatňovat spravedlivé hodnocení a korigovat sebehodnocení žáků


zsdysmost © 2011 | Privacy policy