ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Učební plán

Od 7. ročníku bude žákům nabídnut druhý cizí jazyk v hodinové dotaci 2 v každém ročníku.
V případě, že nebude dostatečný zájem ze strany žáků, aby mohl být předmět vyučován v jednotlivých ročnících, budou mít žáci jako alternativu tyto předměty:


7. a 8. ročník – Konverzace v prvním cizím jazyce (AJ) - 1
a literární seminář - 1
9. ročník - Seminář z českého jazyka - 1
a seminář z matematiky - 1


Tělesná výchova v 8. a 9. ročníku
- skupiny v těchto ročnících neodpovídají jednotlivým třídám, vzhledem k malému počtu dívek ve třídách jsou vytvářeny: skupina chlapců a skupina dívek
Předmět výtvarná výchova na vyšším stupni je integrován dalších vyučovacích předmětů, zejména do vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (D, VO), a Člověk a příroda
(F, CH, PŘ, Z), také při realizaci celoškolních projektů.

 

zsdysmost © 2011 | Privacy policy