ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Personální obsazení školy

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitelka školy PhDr. Hana Ajmová
Statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele školy pro ekonomickou organizaci a THP Eva Neumannová
Zástupce ředitele školy pro pedagogiku Ing. Pavlína Větrovcová

TŘÍDNÍ UČITELÉ
1. A Mgr. Miroslava Puntová
2. A Bc. Monika Nosková
2. B Mgr. Veronika Žáková
3. A Mgr. Renata Lehmanová
3. B Daniela Palusková
4. A Radka Grametbauerová
5. A Jitka Karpíšková, DIS
5. B Mgr. Lenka Jeřábková
6. A Mgr. Marie Hejčová
6. B Mgr. Petra Uškovičová
7. A Ing. Michaela Pfeiferová
7. B Bc. Michaela Lálová
8. A Mgr. Michaela Seidlová
8. B Mgr. Marcela Macková
9. A Mgr. Lenka Umlaufová
9. B Bc. Petra Hejnová

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ
Mgr. Jana Tykalová
Mgr. Nikola Kroupová
Mgr. Anita Pohlová
Mgr. Jaroslava Rychlovská

ASISTENT UČITELE
Bradová Eliška
Čermáková Veronika Bc
Fartáková Kateřina
Gábelová Pavla
Kurachová Marcela
Kunešová Nikola
Zikánová Daniela
Rosenkrancová Iveta
Bočková Kateřina
Votrubová Alena
Vlčková Vladimíra
Svobodová Alena
Marečková Anežka

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY
Výchovný - kariérový poradce: Mgr. Anita Pohlová
Školní metodik prevence: Ing. Michaela Pfeiferová
Koordinátor pro ŠVP: Mgr. Jaroslava Rychlovská

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Marta Skoková
Alena Svobodová

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍHO KLUBU
Vladimíra Vlčková
Pavla Gábelová

PSYCHOLOG ŠKOLY
Mgr. Petra Uškovičová, tel. +420 776 586 981

UKLÍZEČKA
Eva Aurová
Václava Mušutová
Stanislava Nováková

ŠKOLNÍK
Alena Balogová
Milan Balog
 

zsdysmost © 2011 | Privacy policy