ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

 

 

Náslechy studentů Karlovy univerzity v Praze

 

Erasmus Mundus (2005 – 2009) je program zaměřený na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program podporuje magisterský kurz Master in Special Education Needs a poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí. Jde o integrovaný 1 – letý kurz (90 ECTS) s jednotným kurikulem. Magisterský kurz nabízí tři vysokoškolské instituce (tvořící konsorcium) – Roehampton University (Anglie), Univerzita Karlova (Česká republika), Fontys University (Holandsko). Realizátorem kurzu na Univerzitě Karlově je Pedagogická fakulta. Kurz je podporován po dobu pěti let, je otevřený studentům a akademickým pracovníkům ze třetích zemí. Studenti absolvují dílčí moduly na jednotlivých univerzitách dle studijního programu (Metodologie výzkumu ve vzdělávání, Inkluzívní Modul Holandsko, Inkluzívní modul Česká republika). Studijní program směřuje k získání navzájem uznávaného společenského diplomu (joint-degree).

 

zsdysmost © 2013