ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Metodické kabinety

Metodické kabinety  
Výchovné činnosti, hudební výchova Mgr. Seidlová
Čtenářská gramotnost Mgr. Kondrová
Matematická gramotnost P. Hejnová
Přírodovědná gramotnost (F, CH, Př, Z, VZ) Ing. Větrovcová
Jazyková gramotnost Mgr. Hejčová
Sociální gramotnost ( D, VO…) Mgr. Tykalová
Informační gramotnost Mgr. Müllerová
4. + 5. ročníky Mgr. Lehmanová
1. + 2. + 3. ročníky Mgr. Kutlvašrová
Řečová výchova Bc. Nosková
   
Odpovědnost za odborné učebny  
učebna výpočetní techniky  Mgr. Kondrová
informační centrum  Mgr. Puntová
IT I  Mgr. Kondrová
čtecí a jazyková laboratoř  Mgr. Hejčová
fyziky, chemie  Ing. Větrovcová
výtvarné výchovy  PhDr. Ajmová
hudební výchovy  Mgr. Seidlová
tělocvična, relaxační sálek  Bc. Nosková
kuchyňka  Alena Balogová
školní družina  Marta Skoková
školní klub  Pavla Charvátová
dílny  Milan Balog
dílny – tkalcovský stav  PhDr. Ajmová
 


 

zsdysmost © 2011 | Privacy policy