ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Trvalá nabídka akcí

Vzhledem k tomu, že kapacita školy nemůže uspokojit všechny zájemce o přijetí k základní docházce, je rozvíjena při škole činnost, která sleduje pomoc všem integrovaným žákům, žákům s problémy ve výuce, v regionu a jejich učitelům


Pomoc se uskutečňuje formou
individuálních reedukcí specifických poruch učení
nápravy komunikativních dovedností žáků
programu DOV (dílčí oslabení výkonu)
psychorelaxačních cvičení
využití reedukčních programů na PC
využití relaxačního přístroje ORION pro audiovizuální stimulaci za pomoci hudební nahrávky


V DYS-centru se pořádají pravidelné odborné přednášky za účasti renomovaných odborníků, např. prof. Zdeňka Matějčka, dr. Olgy Zelinkové, dr. Václava Mertina, dr. Jaroslava Šturmy, dr. Josefa Nováka a dalších.
Přednášky jsou určené učitelkám MŠ a ZŠ. Navštěvují je i studenti Střední pedagogické a Vyšší odborné školy sociálně právní v Mostě.

 

Klub Tygřík vznikl pod záštitou občanského sdružení Dyscentrum, klub rodičů a dětí s vývojovou pervazivní poruchou

Pomoc se uskutečňuje formou
relaxace
intervence
terapie

odkaz na stažení "Tygříka"

 

 


Tréninkový program zaměřený na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.

Program je určen výhradně kvalifikovaným (561/2004 Sb. a 563/2004 Sb.) pracovníkům mateřských, základních a speciálních škol, PPP a SPC.

Obsahová náplň:
teoreticko praktický seminář, ve kterém se účastníci seznámí s 8 let ověřovanou rehabilitační metodou zaměřenou na koordinaci laterální ruky dítěte, jako prevenci poruch psaní. Výsledky s metodou jsou již v ČR známé.
- Teoretická část je zaměřena na vysvětlení podstaty problému z medicínského a pedagogického hlediska.
- Praktická část se opírá o vlastní rehabilitační kroky, které si účastníci kurzu sami vyzkouší.
- Praktické seznámení s vhodnými pery, tužkami a pastelkami, trojhranný program.
- Jak prakticky vést tyto kurzy pro děti v podmínkách mateřské a základní školy, příp. PPP, SPC.

Cíl vzdělávací akce:
Prevence poruch psaní u dětí s LMD, práce s dětmi se zkříženou lateralitou, levorukými dětmi apod.

Pomůcky: pohodlné oblečení, balicí papíry A0/8ks, tempera, 2 špejle, vata, 1 lahvička tuše, 1 progresso, poznámkový blok a psací potřeby.

 

 

Supervize

datum konání 21.6.2011 od 10-15 hod (cena 800,- Kč)

Pro absolventy kurzu: Tréninkový program zaměřený na zmírnění (odstranění) grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.

Obsah:
opakování jednotlivých kroků rehabilitace pro jejich upřesnění
seznámení s novinkami v rehabilitačním programu
grafomotorické vyšetření dětí před vstupem do 1. ročníku ZŠ (metodika a aplikace do praxe MŠ a ZŠ)
ambidextrie (problém dětí vstupujících do 1. tříd)
rozbor donesených prací (kreseb i písma, videokazet( lektorů rehabilitačních kurzů
vzájemné předávání zkušeností
novinky v oblasti trojhranných pomůcek
dotazy

Lektor: PaedDr. Yveta Heyrovská - Praha
Rozsah kurzu: 6 hodin
Pomůcky: vlastní materiál pro rozbor, Osvědčení či Potvrzení z kurzu Tréninkový program...

zsdysmost © 2011 | Privacy policy