ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Trvalá nabídka akcí

Vzhledem k tomu, že kapacita školy nemůže uspokojit všechny zájemce o přijetí k základní docházce, je rozvíjena při škole činnost, která sleduje pomoc všem integrovaným žákům, žákům s problémy ve výuce, v regionu a jejich učitelům


Pomoc se uskutečňuje formou
individuálních reedukcí specifických poruch učení
nápravy komunikativních dovedností žáků
programu DOV (dílčí oslabení výkonu)
psychorelaxačních cvičení
využití reedukčních programů na PC
využití relaxačního přístroje ORION pro audiovizuální stimulaci za pomoci hudební nahrávky


zsdysmost © 2011 | Privacy policy