ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Archiv akcí

Vážená kolegyně,
na základě Vaší přihlášky jste zařazena do kurzu


"Nápravy grafomotorických obtíží u dětí
předškolního a mladšího školního věku"


který se koná
dne 24. listopadu 2007 (sobota)
v
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51
143 00 Praha 4 – Modřany

pod vedením lektorky PaedDr. Yvety Heyrovské.
Začátek - 10. 00 hod.
Předpokládaný konec : 17. 00 hod.
Kurzovné: 1000,- Kč

Vzhledem ke koncepci kurzu je nutné vzít si s sebou:

pohodlné oblečení (tepláky)
8 archů papíru A0
1x temperovou barvu
1x tuš
5 špejlí
malé množství vaty
1x progreso
blok na poznámky

V případě neomluvené neúčasti ( 3 dny předem ) jste povinna částku 1000,- Kč uhradit !

Částku uhraďte do 22. 11. 2007 příkazem k úhradě na účet
č. 1405409-714/0600
( variabilní symbol - Vaše datum narození - např. 06021965, konstantní symbol - 0308 ).
Nelze platit na místě v hotovosti!
Tato pozvánka + výpis z banky o zaplacení slouží místo faktury!

V případě platby složenkou typu "C" zašlete kurzovné na adresu :
(ve zprávě pro příjemce uveďte datum kurzu a příp. jméno)
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka
Zd. Štěpánka 340
434 01 Most

Grafomotorický kurz je pořádaný ve spolupráci se
Základní školou profesora Zdeňka Matějčka, Zdeňka Štěpánka 340, Most
která je garantem kurzu a je akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR pro DVPP
( akreditace č.j. 24 540/05-25; 20 969/05-25-246).

PhDr. Hana Ajmová
ředitelka školy


DOPRAVA :

Metro B nebo C
Metro C – Kačerov , BUS 139, předposlední zastávka (Pavelkova) – výstup
Metro B – Smíchovské nádraží, BUS 253, předposlední zastávka ( Pavelkova) – výstup
(cesta busem trvá přibližně 20 minut, po výstupu ve směru jízdy ve vzdálenosti cca 250 m je vidět škola - žlutý nízký dům)
Mapa k dispozici na www.pertaldova.webzdarma.cz

Setkání DYS-CENTER ČR - říjen 1998, zúčastnil se ho ředitel Odboru speciálního školství MŠMT ČR dr. Pilař a jeho náměstek dr. Kusý.

V červnu 1999 se konala Školní akademie, která byla věnována k 99. narozeninám paní Margaret Rawson, která je jedna ze zakladatelů péče o dyslektiky v Americe. Záznam této akademie spolu s keramickým kachlem jí byl zaslán.

V červnu 2003 se konala Školní akademie k desátému výročí založení školy.Zároveň k tomuto výročí se ve stejný den, dopoledne 17. června 2003, konala Odborná konference za účasti všech nejvýznamnějších odborníků speciální pedagogiky ČR i ze zahraničí (Prof. Matějček, Prof. Bogdanowicz, zástupci kateder speciální pedagogiky pedagogických fakult, zástupci ústřední školní inspekce a regionální školní inspekce).

Škola jeakreditovaným pracovištěm pro přednáškovou činnost dr. Yvety Heyrovské, je garantem kurzů "Nápravy grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku". Stejně tak pro přednáškovou činnost dr. Venuše Mirovské, ředitelky PPP Louny.

Škola prohlubuje spolupráci se zahraničím, zapojila se do programu Sokrates.

Škola pracuje v mezinárodním projektu INCLUSIVE. Jedná se o tříletý projekt Socrates / Comenius Action 2, zahájený v září 1999. Koordinující institucí je UK v Praze, pedagogická fakulta.

Od září v roce 2002 škola pracuje v dalším tříletém mezinárodním projektu Socrates-Comenius s názvem Pictures of Europe, kde jsou partneři z Německa, Dánska, Řecka a Velké Británie.Projekt je zaměřen na výtvarné práce dětí a vidění světa kolem nich.

Péče o děti v DYS-centru dokáže být někdy světlým bodem v mnohdy temném školním životě některých žáčků a jejich rodičů.DYSLEXIA WEEK

Pondělí 4.4.2005:
10.00 – 15.00 - Školní knihovna (práce ve školní knihovně, soutěže)
10.00 – 17.00 - Den otevřených dveří ve škole
Úterý 5.4.2005:
10.00 – 16.00 - Metoda dobrého startu – vzdělávání dětí předškolního věku
Lektor: Prof. Marta Bogdanowicz
(kurzovné: 400,-Kč)
16.00. – Beseda s prof. Martou Bogdanowicz v televizním studiu DAKR (zatím nepotvrzeno)
Středa 6.4.2005:
10.00 – 14.00 - Vzpomínkový seminář na pana Prof. Zdeňka Matějčka
Lektor: Prof. Marta Bogdanowicz a Dr. Jaroslav Šturma
Pozvaní hosté: paní Matějčková, Dr. Zelinková, MŠMT ČR
Téma: Podpora dítěte pro přípravu na školu
(kurzovné: 200,- Kč)
16.00 – Valná hromada Asociace Dyscenter ČR
18.00 – Poradenský večer pro rodiče žáků se školními problémy
– radí Prof. Bogdanowicz – Univerzita v Gdaňsku – klinický psycholog, čestný prezident Polské dyslektické společnosti a viceprezident European Dyslexia Association

(vstupné zdarma)
Čtvrtek 7.4.2005:
10.00 – 16.00 - Metoda dobrého startu – vzdělávání dětí školního věku, počátek školní docházky
Lektor: Prof. Marta Bogdanowicz
(kurzovné: 400,-Kč)
Pátek 8.4.2005:
10.00 – 13.00 - Pexesiáda – II. ročník soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách
(pravidla soutěže jsou na www.volny.cz/zsdysmost).
Všechny akce se konají v budově naší školy.
Přihlášky na Vámi vybrané akce s uvedením dle zasílejte na e-mailovou adresu: zsdysmost@volny.cz


Pravidla Pexesiády

Soutěžící jsou rozdělení do dvou věkových kategorií
a) nižší stupeň ZŠ b) vyšší stupeň ZŠ

Hra je časově omezena na 5 minut
V prvním kole nastupují dvojice vylosovaných hráčů. Do dalšího kola postupuje vítěz z každé dvojice a losem jsou určeny další dvojice.V případě stejného počtu získaných pexes o postupujícím rozhoduje prodloužená hra. Postupuje ten, který jako první získává stejnou dvojici obrázků.
Hraje se vyřazovacím způsobem, v případě velkého počtu závodníků jsou rozděleni nejméně do dvou skupin v každé kategorii.
Dva nejlepší hráči postupují do finále v dané kategorii.

Zájemci o účast ve hře se musí přihlásit do 21.3.2005 na e-mailové adrese : zsdysmost@volny.cz (Podrobnosti na telefonním čísle 476 706 164)

zsdysmost © 2011 | Privacy policy