ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Aktuální nabídka akcí

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: zsdysmost@volny.cz

Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku / 8 hodin
(cena 1500,- Kč)
Program je určen výhradně kvalifikovaným (561/2004 Sb. a 563/2004 Sb.) pracovníkům mateřských, základních a speciálních škol, PPP a SPC.

Cíl vzdělávací akce:
Prevence poruch psaní u dětí s LMD, ADHD, práce s dětmi se zkříženou lateralitou, levorukými dětmi apod.
Lektor: PaedDr. Yveta Heyrovská - Praha

Místo konání :jedna z pražských Základních škol – bude určeno v pozvánce na kurzzsdysmost © 2011 | Privacy policy