ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

 

 

Den zvířátek

 

Zásluhou paní ředitelky vítá každoročně naše škola netradičním způsobem svátky jara. Celá škola se stane velikonoční dílnou, v předsálí u ředitelny školy vznikne venkovský dvorek s  loukou a oživí je zvířata venkova a domácí mazlíčci žáků. Žáci školy ke Dni zvířátek vzhlížejí s velkým očekáváním.

Jarnímu dni předcházejí několikadenní přípravy. Žáci devátých ročníků pod vedením paní ředitelky instalují fólii s keramickým okrajem, která je zavezena hlínou a oseta obilím. Není výjimkou, že v těchto dnech vede první cesta žáků k ředitelně, aby zkontrolovali, jak jim osení povyrostlo, zda je někdo nezapomněl zalít…  

 

Projektový den je tematicky zaměřen na velikonoční tradice a tomu odpovídají i jednotlivé dílny, kterými žáci školy v průběhu vyučování projdou. V každé dílně se žáci seznámí a podle svých zájmů a možností si sami zkusí tradiční i netradiční techniky zdobení kraslic, pletení pomlázky, pletení proutěných košíků a ošatek. Ověří si své znalosti o přírodě v období jara.

U ředitelny se shromáždí všichni neobvyklí návštěvníci školy „čtyřnozí přátelé žáků“. Kromě králíků, morčat, myší, pískomilů, potkanů a želv, to byla díky velkorysosti paní ředitelky během uplynulých let také kůzlátka, jehňátka, chovná plemena slepic nebo perliček. Přehlídka zvířat je doplněna o odbornou přednášku jejich chovatelů.

 

Děti nechtějí zůstat pozadu, vyměňují si své chovatelské zkušenosti, ostatním spolužákům vyprávějí své zážitky se svým domácím mazlíčkem. Je vytvořen harmonogram, aby se „na dvorku“ mohli vystřídat i ti žáci, kteří doma žádné zvířátko nemají. Po prožitém dni v blízkosti rozličných zvířat mnozí odcházejí domů s myšlenkou přemluvit rodiče, aby i jim nějakého zvířecího kamaráda dovolili.

Projektový den probíhá nejen za velkého zájmu žáků školy, jejich rodinných příslušníků, ale také významných hostů, místních médií i budoucích prvňáčků srodiči, kteří se o jeho konání dovídají prostřednictvím webových stránek školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zsdysmost © 2013