ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

 

 

 

 

Pozvánka na konferenci

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka

Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace

Tel. 476 706 164, www.zsdysmost.cz e-mail: zsdysmost@volny.cz

 

 Pod záštitou České společnosti „Dyslexie“

pořádá konferenci

 

 

Termín konání: 25. 03. 2015 (středa)

  

Místo: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka

Most, Zdeňka Štěpánka 340

 

Téma konference:  Děti s ADHD

        

8.00 – 9.45 hod. ukázkové hodiny -  rodič v roli  učitele, spolupráce s asistentem pedagoga

 na 1. i 2.stupni, využití metody FIE při vyučování, metoda prof. Hejného metoda při výuce matematiky,

využití tabletů a interaktivní tabule při vyučování, metoda CLIL       

 

 

 

10.00 hod. hlavní část konference – přednáška

Primář MUDr. Michal Považan

psychiatr

   Absolvent Lékařské fakulty University Komenského v Bratislavě v roce 1999. Specializovanou způsobilost v oboru dětské a dorostové psychiatrie získal v roce 2007. Pro tuto specializaci má také licenci od České lékařské komory. Od roku 2004 je členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP. V roce 2005 byl spoluautorem projektu " EUNOMIA" a získal Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka. Absolvoval výcvik v kognitivně behaviorální terapii.

    Psychiatrickou praxi začínal v roce 2001 na Klinice dětské psychiatrie LF UK v Bratislavě. Od roku 2003 působil v Psychiatrické léčebně Bohnicích. V roce 2006 přešel na Dětskou psychiatrickou kliniku 2.LF UK V Praze Motole, kde od roku 2009 pracoval jako vedoucí lékař oddělení. Od července 2010 je primářem dětského oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice, kde pracuje doposud. Klinické zkušenosti uplatnil v řadě klinických studií zaměřených na léčbu schizofrenie, afektivních a úzkostných poruch.

11.00 – 11.45 hod. diskuze

12.00 hod. prohlídka školy

13.30 hod. občerstvení

14.00 hod. ukončení konference

  

Těšíme se na shledání s Vámi

 

PhDr. Hana Ajmová

 

ředitelka školy

 

 

 

Přihlášky na konfrenci a konkrétní hodiny  prosím zasílejte na e-mail: zsdysmost@volny.cz

(Kapacita přednáškového sálu 60 účastníků, kapacita při ukázkových hodinách 7 účastníků)

 

 

 

 

 

 

 

Rozvržení ukázkových hodin

 

Středa 25. března 2015

1. hodina 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina 9.00. – 9.45 hod.

 

1. A     Český jazyk – Mgr. Renata Lehmannová práce s tablety a interaktivní tabulí

 

5. B     Přírodověda –  „Lidské tělo“ - metoda CLIL – Mgr. Pavla Kocourková, spolupráce s „rodilým mluvčím“ – Kamila Koutná

 

6. A     Matematika – metoda Hejného – PhDr. Hana Bretfeldová

skupinová práce – různé prostředí H-mat

 

3. A     Týmová tvořivost – Mgr. Petra Kozempelová využití metody FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacení)

 

8. A     Dějepis – Mgr. Jana Tykalová vláda Josefa II.; spolupráce s asistentem pedagoga

 

2. A     Matematika – Mgr. Soňa Müllerová + rodič v roli učitele pí  Gabriela Procházková

 

 

 

Konference

 

    Děti s ADHD - konference na Základní škole profesora Zdeňka Matějčka v Mostě Dne 25. 3. 2015 pod záštitou České společnosti „Dyslexie“ proběhla na Základní škole profesora Zdeňka Matějčka v Mostě odborná konference na téma „Děti s ADHD“. Na začátku konference proběhly vyučovací hodiny na nižším a vyšším stupni, kterých se mohli zúčastnit učitelé základních a středních škol, pozvaní hosté a rodiče žáků. Výuka probíhala ve dvou blocích. Hosté tak měli možnost pozorovat práci prvňáčků s tablety a interaktivní tabulí, seznámit se v šesté třídě s výukou matematiky metodou profesora Hejného na druhém stupni, učebna žáků osmé třídy se proměnila na manufakturu v 18. století. Ve druhé třídě probíhala výuka matematiky, kdy roli učitele převzal rodič – maminka, v rámci týmové tvořivosti využívali třeťáci metodu FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacení), přírodověda v páté třídě byla vyučována metodou CLIL, kde se garantem hodiny stala rodilá mluvčí, která do školy dochází pravidelně v rámci projektu EU. Všechny činnosti v hodinách byly zaměřeny na spolupráci učitele s asistentem pedagoga. Na vyučovací hodiny navazovala odborná konference. Přednášejícím byl MUDr. Michal Považan, primář dětského oddělení Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Konference se zúčastnili další významní hosté: dětská neuroložka a senátorka MUDr. Alena Dernerová, dětská psychiatryně MUDr. Iveta Vadlejchová, pracovnice PPP v Mostě Mgr. Ivana Smeková, speciální pedagožka Mgr. Kateřina Králíčková a další odborní pracovníci mimomosteckých školských poradenských pracovišť (Louny, Žatec). Téma přednášky je v současné době velmi aktuální, oslovilo všechny přítomné a vyvolalo živou diskuzi. Po dobu konference byly návštěvníkům zpřístupněny všechny odborné učebny, mohli volně nahlížet do všech tříd, kde probíhalo projektové vyučování. Akce byla ukončena prohlídkou školy s průvodním slovem paní ředitelky PhDr. Hany Ajmové. Významným počinem Základní školy profesora Zdeňka Matějčka byl on-line přenos odborné přednášky a následující diskuze. Tím byla umožněna virtuální přítomnost i zájemcům, kteří se konference nezúčastnili osobně.

 

 

 

 

 

 

Prezentace MUDr. Požvana

Foto z konference

Video z konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zsdysmost © 2013